Hostel in Alamut
Hostel in Alamut
Hostel in Alamut
Hostel in Alamut
Hostel in Alamut
Hostel in Alamut
Hostel in Alamut
Hostel in Alamut
Hostel in Alamut
Hostel in Alamut

قیمت اتاق ها

اقامتگاه بومگردی سون الموت

- اتاق یک تشکه سرویس مشترک  80 هزار تومان
- اتاق دو تشکه دبل سرویس مشترک  120 هزار تومان
- اتاق دو تشکه توئین سرویس مشترک  140 هزار تومان
- اتاق سه تشکه سرویس مشترک  180 هزار تومان
- اتاق چهار تشکه سرویس مشترک  200 هزار تومان
- اتاق پنج تشکه سرویس مشترک  220 هزار تومان

 توجه: هزینه اقامت در اتاق های لیست شده بالا شامل هزینه صبحانه (۱۰ هزار تومان برای هر نفر) نمی باشد.

رزرو اقامتگاه بومگردی سون الموت

اقامتگاه بومگردی سون الموت

اقامتگاه بومگردی سون الموت

بیشتر:

پیست اسکی دیزین

هتل دیزین

هتل گاجره

پیست اسکی شمشک

هتل شمشک

هتل سنتی نیایش شیراز


1396/07/11

0 Comment(s)
Average Rating:

ثبت نظرات و توضیحات

نام :
رایانامه(پست الکترونیک):
توضیحات شما:
امتیاز شما:لطفا متن بالا را در قسمت زیر وارد کنید: